Obsah,Abrazivo

Nedílnou součástí tryskacího procesu je spotřební materiál – abrazivo.
Položka, která tvoří podstatnou část celkových nákladů na tryskání.

Většina zákazníků si dobře uvědomuje, že kvalita, druh a velikost abraziva je důležitý předpoklad pro efektivní využití výkonu tryskacího zařízení. K dispozici je široká škála abraziv různého složení, zrnitostí a tvarů od mnoha výrobců a obchodníků. Bez dobré znalosti může být výběr správného abraziva pro danou aplikaci nelehkým úkolem s ne vždy optimálním výsledkem.

Abrazivo je ten jediný článek v řetězci tryskacího procesu, který předá výkon metacích jednotek na tryskaný dílec a má zásadní vliv na následující parametry:

Poznatky z praxe:

Toto jsou nejčastěji se vyskytující chyby, či jejich vzájemné kombinace. Ve všech případech dochází ke zbytečnému navýšení nákladů jak na samotné abrazivo, tak i na údržbu stroje. Zde platí, že preventivní prohlídka a seřízení stroje je jedním z nejrychleji návratných finančních nákladů.

Máme mnohaleté vlastní i zprostředkované zkušenosti z provozu tryskacích zařízení, jejich seřízení a vlivů i působení nejrůznějších druhů abraziv. A to jak od firmy Rump Strahlanlagen – tryskače, od EW Würth – abrazivo, tak i z řady projektů při České slévárenské společnosti.

Námi nabízené a převážné většině používané kulaté ocelové abrazivo od EW Würth v Bad Fridrichshallu se vyznačuje maximální trvanlivostí při zachování vysoké intenzity působení na tryskaný dílec.

Firma EW Würth je prvním výrobcem metalického abraziva v Evropě s více než stoletou tradicí. Nedílnou součástí činností firmy je trvalý vývoj a zvyšování kvality abraziva, jakož i podpora zákazníků pro nejvyšší zhodnocení vlastností abraziva a efektivní provoz tryskacího zařízení.Aktuality

Tryskací zařízení CAPSOR

Firma RUMP Strahlanlagen vyrábí kompaktní tryskače v několika výkonových řadách, které se vyznačují promyšlenou konstrukcí a....

17 10

Detail

Článek v časopisu Slévárenství

Snížení nákladů na tryskací operace pomocí DSTP.

07 03

Detail
Archiv rubriky: Aktuality


Obsah,